Ngày 23/9/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã ký, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn thành phố theo phương châm “Bốn tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện, kinh phí tại chỗ và Hậu cần tại chỗ.​

​      Theo đó, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2019, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 23 xã, phường. Trong đợt này, Thành phố sẽ tập trung kiểm tra kỹ công tác chuẩn bị cũng như phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm “Bốn tại chỗ” của từng địa phương trước mùa mưa, bão năm 2019 và đi thị sát thực tế tại một số điểm xung yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở để nắm tình hình. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện; bổ sung các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, điều chỉnh, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của từng xã, phường.

     Công tác PCTT và TKCN được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từ phương án, phương tiện, trang thiết bị, lực lượng, đặc biệt với tinh thần luôn sẵn sàng và chủ động ứng phó sẽ phần nào hạn chế được những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

                                                                                      Tấn Quang​

Tin đã đưa