Sáng ngày 16/9/2019, UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm.​ 

Tham dự Hội nghị có gần 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo mặt trận, các đoàn thể, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị của thành phố; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách OCOP hoặc phụ trách chương trình nông thôn mới các xã, phường; đại diện một số doanh nghiệp, HTX cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn thành phố. 

Hình 6.jpg


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP; mục tiêu và nội dung cơ bản của Chương trình OCOP; Hệ thống tổ chức và nhân sự của Chương trình OCOP; Quy trình đánh giá và bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của một sản phẩm OCOP tại địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt Đề án “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định 116 của UBND tỉnh, thành phố Quảng Ngãi có 14 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, gồm: cá bống Sông Trà, kẹo gương Hoàng Yến, đường phèn, đường phổi Quảng Ngãi, bò khô Thu Ba, nem chả Hồng Vân, Chín Muộn, Lê Vinh, rau an toàn Sông Trà, rau an toàn Nghĩa Hà….. Chương trình OCOP hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Thông qua Hội nghị nhằm phổ biến rộng rãi nội dung chương trình OCOP tới đông đảo các ban ngành, đoàn thể, xã, phường, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình có nhu cầu tham gia chương trình trên địa bàn thành phố; từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở, động viên tổ chức, cá nhân phát huy ý tưởng sáng tạo, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương góp phần thực hiện hiệu quả chương trình OCOP.​ 

Tin đã đưa