UBND thành phố Quảng Ngãi vừa quyết định phân bổ trên 501 triệu đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố năm 2019.​ 

GIA SUC GIA CAM.JPG
Theo đó, UBND thành phố bổ sung kinh phí có mục tiêu cho UBND các xã, phường hơn 456 triệu đồng và bổ sung dự toán cho Phòng Kinh tế thành phố gần 45 triệu đồng. Phòng Kinh tế thành phố và UBND các xã, phường có trách nhiệm sử dụng kinh phí được phân bổ đúng mục đích trong việc thực hiện công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm, các bệnh lở mồm long móng, dại chó, mèo, tụ huyết trùng trâu, bò và dịch tả lợn Châu Phi đúng chế độ và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

                                                                                       Thùy Trang​

Tin đã đưa