Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sau 4 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. ​

Là đơn vị được Tỉnh chọn làm điểm trong tổ chức thực hiện Quyết định 49, do đó, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục kiện toàn Hội đồng Chính sách xã, phường theo đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương; đồng thời tổ chức tập huấn và quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung thực hiện Quyết định 49 đến tận thôn, tổ dân phố. Các xã, phường đã phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng chính sách, nhất là cơ quan quân sự, Hội cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, ngành Lao động Thương binh và Xã hội. 

Ảnh chi trả chế độ theo QĐ.jpg

Để thực hiện Quyết định 49 đạt hiệu quả, UBND thành phố Quảng Ngãi còn chỉ đạo Ban chỉ đạo 24 thành phố chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn thực hiện tại từng thôn, tổ dân phố. Từ đó, tạo sự thống nhất về nội dung, chế độ chính sách, thứ tự quy trình các bước lập hồ sơ và rà soát, xét duyệt ở các cấp.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ đã gặp những khó khăn nhất định, như: số lượng đối tượng nhiều, nhưng đa phần lại không có giấy tờ lưu trữ; một số đối tượng già yếu, có đối tượng đã từ trần, thân nhân không nắm được quá trình công tác nên rất khó khăn trong việc kê khai, xác lập hồ sơ cho các đối tượng. Vì thế, Ban chỉ đạo 24 thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố thành lập Tổ lưu động trực tiếp xuống tận cơ sở 23 xã, phường để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai sót, giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc của địa phương một cách kịp thời, chính xác và có hướng chỉ đạo, lãnh đạo sát, đúng, phù hợp với từng xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện tốt hơn, đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai và tránh nhầm lẫn. Kết quả, từ 2016 đến nay, Ban chỉ đạo 24 thành phố Quảng Ngãi đã tiếp nhận, xét duyệt và đề nghị Ban chỉ đạo 24 Tỉnh thẩm định 1.027 hồ sơ của các đối tượng. Đến nay, 500 đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp và Thành phố đã tiến hành chi trả 03 đợt cho số đối tượng này với số tiền trên 997 triệu đồng, trong đó, 200 đối tượng còn sống và 300 đối tượng đã từ trần. Vừa qua, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 24 của Bộ Quốc Phòng thì đến hết quý IV năm 2019 sẽ cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối tượng theo Quyết định 49, do đó, đến hết ngày 31/10/2019, Ban Chỉ đạo 24 thành phố Quảng Ngãi đã kết thúc việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ Quyết định 49 để tổng hợp gửi Ban chỉ đạo 24 của Tỉnh. 

                                                                      Thùy Trang​

Tin đã đưa