Năm 2019, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự quản lý, điều hành của UBND thành phố cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền. ​

Chi Cục thuế thành phố đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các các giải pháp, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường chống thất thu thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, doanh nghiệp. Nhờ vậy nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng và đạt chỉ tiêu Tỉnh giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Để kịp thời tạo điều kiện cho Chi Cục thuế thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngày 26/11/2019 UBND thành phố đã ban hành Quyết định 8175/QĐ-UBND về việc hỗ trợ một phần kinh phí cho Chi cục thuế thành phố triển khai công tác thu ngân sách các tháng cuối năm 2019.

Cụ thể, UBND thành phố đã chi hỗ trợ cho Chi Cục thuế thành phố với số tiền 1 tỷ đồng từ nguồn chi các nhiệm vụ phát sinh và các khoản chi đặc thù của Thành phố./.

                                                                           Tấn Quang​

 

Tin đã đưa