Những năm qua, thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong  trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thành phố Quảng Ngãi  thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ theo phương châm hướng về cơ sở, đồng thời  đẩy mạnh các phong trào đã phát động đang phát huy tác dụng, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mớiđô thị văn minh”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  ​

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thành phố Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 -2020 và nhiều văn bản, kế hoạch để chỉ đạo 23 xã, phường tiếp tục triển khai công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, kiện toàn lực lượng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an thành phố  phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, thông tư liên tịch trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mớiđô thị văn minh”v.v… Trong đó, lực lượng Công an Thành phố đã tham mưu  phối hợp tổ chức 341 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương, cơ quan, trường học với sự tham dự của hơn 35 ngàn lượt người. Thông qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 307 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự, tạo điều kiện để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, không để vụ việc diễn biến phức tạp. Công an thành phố và công an xã, phường cũng tiếp tục thực hiện Cuộc vận động: Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, trong đó 14/14 Ban công an xã, 09/09 công an phường đều ký cam kết thực hiện; 100% công an xã, phường đã tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” tại cơ sở. Lực lượng công an thành phố và các ban, ngành, hội đoàn thể đã phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục duy trì, củng cố 04 cụm liên hoàn về an ninh trật tự, 54 mô hình, điển hình tiên tiến, hướng dẫn các xã, phường xây dựng mới hàng chục mô hình tự quản về an ninh trật tự và nhân rộng 03 mô hình tại 2 xã và 5 phường; củng cố và duy trì hoạt động đối với 53 mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, trong đó có nhiều mô hình được tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hoạt động có hiệu quả. Thành phố cũng triển khai thí điểm Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020 và chỉ đạo xã Tịnh Ấn Tây, phường Trần Phú và phường Trần Hưng Đạo thực hiện thí điểm Đề án, đồng thời thành phố đang triển khai thử nghiệm mô hình “ Phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật” tại phường Nghĩa Lộ. Đáng chú ý là công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Thành phố triển khai gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước. Theo đó các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã gắn việc đẩy mạnh phong trào với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước khác, như: Hội phụ nữ với cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Đoàn thanh niên với chương trình “ Thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; Công tác tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức hàng năm, thông qua đó phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Thông qua phong trào, quần chúng đã cung cấp cho công an 940 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá 546 vụ xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, xử lý 592 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản  trả cho người bị hại, vận  động 14 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú và vận động nhân dân giao nộp 1.000 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại. Kết quả phân loại tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự”, tiêu chí số 19.2 “ về an ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong xây dựng nông thôn mới, năm 2018 toàn thành phố  có 237/241 thôn tổ dân phố đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 98,3%, 23/23 xã, phường đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 100%, 140/155 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, chiếm tỷ lệ 90%.

Bên cạnh đó, lực lượng công an từ thành phố đến xã phường còn tổ chức có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công triệt phá các ổ nhóm, tội phạm và vận động nhân dân hưởng ứng tích cực các đợt cao điểm tấn công trấn áp loại tội phạm… Qua phong trào,Thành phố đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp khen thưởng,  trong đó có  37 cá nhân được trao kỷ niệm chương “ Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và 3 tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời có 12 tập thể, 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 21 tập thể, 24 cá nhân được Giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen và hàng trăm tập thể, cá nhân khác được  UBND thành phố khen thưởng trong lĩnh vực này./.

                                                                        Văn Đạo​

 

Tin đã đưa