UBND thành phố Quảng Ngãi vừa Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường trên địa bàn thành phố năm 2019. Dự án có quy mô đầu tư thay thế 1.080 bộ đèn chiếu sáng công cộng loại 150W (bóng Sodium đã được đầu tư từ năm 2013 trở về trước) bằng bóng Led loại 80W trên 26 tuyến đường, chiều dài khoảng 37km.​ 

Tổng nguồn vốn đầu tư 14 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và thời gian thực hiện trong 2 năm 2019 và 2020. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm ứng dụng khoa học công nghệ, giảm mức tiêu hao năng lượng điện, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong khu vực, tạo vẻ mỹ quan đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

                                                                                   Thùy Trang​

Tin đã đưa