Để thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao phát triển, trong những năm qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, vận động mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, tinh thần, vật chất tham gia để tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng và xây dựng các công trình thể dục thể thao ở cơ sở. 

Đến nay, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã có hơn 120 Câu lạc bộ thể dục thể thao duy trì sinh hoạt, 26 sân bóng đá mini sân cỏ nhân tạo, 17 bể bơi và nhiều sân tennis, cầu lông, trung tâm thể dục thể hình…. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, Ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa đã từng bước đầu tư những thiết chế văn hóa, đặc biệt là việc lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại các công viên, tiểu vườn hoa, các tuyến đường… góp phần nâng cao ý thức và tinh thần luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân, thể hiện sự văn minh trong đô thị. Hiện có khoảng 35% người dân thành phố Quảng Ngãi tham gia luyện tập thể thao thường xuyên.

 

                                                                                            Thùy Trang

Tin đã đưa