Thực hiện miễn thu lệ phí hộ tịch theo quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HDND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh trên địa bàn thành phố.​ 

Đến nay, toàn thành phố Quảng Ngãi có 3.315 trường hợp tại 18/23 xã, phường được miễn thu lệ phí hộ tịch, trong đó, có 1.973 trường hợp là trẻ em được miễn thu với số tiền trên 15,7 triệu đồng; 859 trường hợp người cao tuổi được miễn thu trên 7,1 triệu đồng; 179 trường hợp người có công với cách mạng, người thuộc gia đình có công với cách mạng được miễn thu trên 1,8 triệu đồng; 275 trường hợp là hộ nghèo và 29 trường hợp là người khuyết tật, được miễn thu với số tiền hơn 3,1 triệu đồng.

                                                                                                Thùy Trang​

Tin đã đưa