Để chuẩn bị thực lực cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Quảng Ngãi vừa hoàn thành khâu xét duyệt chính trị cấp thành phố đối với 11.597 thanh niên trong diện tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn. Kết quả có 1.646 thanh niên đủ điều kiện phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; trong đó các phường Quảng Phú, Nghĩa Lộ, Nghĩa Chánh và Trương Quang Trọng là những địa phương có số thanh niên đủ điều kiện phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 nhiều nhất.​ 

Hiện các xã, phường trên địa bàn thành phố đã và đang tiến hành phát lệnh gọi khám và dự kiến từ ngày 04/11-04/12/2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố sẽ tiến hành khám sức khỏe cho thanh niên đủ điều kiện được phát lệnh gọi khám trên địa bàn. Để công tác khám tuyển đạt kết quả, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Quảng Ngãi  đã chỉ đạo các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện công khai danh sách miễn, hoãn, danh sách gọi khám và niêm yết rộng rãi đến từng thôn, tổ dân phố tạo sự nhất trí cao trong quần chúng nhân dân, làm tốt công tác quản lý chặt chẽ thực lực. Phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, lãnh đạo các ban, ngành phụ trách từng địa bàn, kiểm tra, giúp đỡ các xã, phường trong quá trình phát lệnh và tổ chức khám tuyển./.

                                                                               Thùy Trang​

Tin đã đưa