Nhằm tạo điều kiện cho bà con ngư dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi bám Biển để khai thác thủy sản, qua xem xét đề nghị của UBND xã Nghĩa An, UBND phường Nghĩa Chánh và Phòng Kinh tế thành phố, UBND thành phố đã thẩm định các đối tượng được hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ trên địa bàn xã Nghĩa An và phường Nghĩa Chánh (đợt 5/2019).​

Cụ thể, xã Nghĩa An có 05 tàu, với 55 thuyền viên; trong đó có 02 tàu, với 22 thuyền viên thuộc Tổ đoàn kết số 42 Nghĩa An, có 02 tàu, với 22 thuyền viên thuộc Tổ đoàn kết số 60 xã Nghĩa An và 01 tàu, với 11 thuyền viên thuộc Tổ đoàn kết số 06 xã Nghĩa An. Đối với phường Nghĩa Chánh có 02 tàu, với 04 thuyền viên thuộc tổ đoàn kết xã Nghĩa Phú.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, ngày 21/11/2019 UBND thành phố đã có Báo cáo số 424/BC-UBND đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

                                                              Tấn Quang​

Tin đã đưa