Thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhằm xây dựng tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở.​ 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 24 Công an chính quy  đang công tác ở các đơn vị Công an tỉnh và Công an thành phố về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng Công an của 13 xã trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.  Được biết, thành phố hiện chỉ còn xã Tịnh Khê chưa có công an chính quy đảm nhận chức danh trưởng, phó công an xã. Những cán bộ công an được điều động về làm việc tại các xã đều có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm công tác dân vận và đã được tập huấn chuyên sâu. Cán bộ chiến sỹ được điều động đảm nhận các chức danh công an xã cũng nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, công an chính quy còn phải đồng hành cùng nhân dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. 

                                                                             Văn Đạo​

 

Tin đã đưa