Thực hiện việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, từ năm 2009 đến năm 2019, UBND thành phố Quảng Ngãi thường xuyên chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình để triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.​ 

Từ năm 2009 - 2019, theo quy chế phối hợp, lực lượng Biên phòng đã tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công ước quốc tế về Luật biển năm 1982, Luật biên giới quốc gia, các văn bản trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự khu vực biên giới biển, đảo cho hàng nghìn lượt người ở các xã ven biển. Phối hợp với các cấp, các ngành thành lập 12 tổ tàu thuyền an toàn, 1 tổ tự quản bến bãi an toàn, 3 nghiệp đoàn nghề cá. Vận động 10 chủ phương tiện của ngư dân địa phương đăng ký tham gia làm nhiệm vụ trên biển bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo.

                                                                                           Văn Đạo​

Tin đã đưa