Tháng 10/2019, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan ở thành phố và các xã, phường tăng cường triển khai  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ và Du lịch giai đoạn 2016 -2020; Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chấn chỉnh các cơ ở sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động.​ 

Bên cạnh đó, thành phố còn tiếp tục thực hiện Đề án điều chỉnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố giai đoạn 2015-2020, triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông và đặc biệt là tiếp tục thực hiện Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố. Nhờ vậy kinh tế thành phố tiếp tục trưởng khá với tổng giá trị sản xuất ước thực hiện trong tháng 10 là 3.025 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng giá trị sản xuất ước thực hiện trên địa bàn thành phố trong 10 tháng lên 30.444 tỷ đồng, đạt hơn 84% kế hoạch năm và tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2018./.   

                                                                                                Văn Đạo​

 

Tin đã đưa