Thực hiện phong trào thi đua ”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, như: hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp được đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, nhiều dự án phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa, lúa hữu cơ chất lượng cao, lúa giống, các gia trại, trang trại chăn nuôi ngày càng phát triển, công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng được triển khai đồng bộ, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao.​

Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua, Thành  phố đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong phong trào, như: “Thắp sáng đường quê”, “Xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng cánh đồng mẫu”, “Cơ giới hóa đồng ruộng”, phát triển kinh tế vườn, hiến đất, chặt hạ cây cối, phá dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông nông thôn, … Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua sản xuất dấy lên sôi nổi đã làm cho Chương trình xây dựng nông thôn mới được lan tỏa và được toàn dân trong thành phố đồng tình ủng hộ. Điển hình là nhân dân dân đã tích cực chặt phá cây cối, hiến đất để giải phóng mặt bằng, xây dựng đường giao thông nông thôn khoảng hơn 25.000 m2 đất và huy động 14.000 ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông, các tuyến kênh mương, hệ thống điện chiếu sáng đường xã, thôn, xóm ở hầu hết các xã. Đáng chú ý là qua tuyên truyền vận động thành phố đã huy động được các nguồn lực khác tham gia thực hiện Chương trình, trong đó đáng biểu dương là ông  Phạm Ngọc Tú - Giám đốc Công ty TNHH Tân Thành - Dung Quất, huyện Bình Sơn đã hỗ trợ UBND xã Nghĩa Hà  hơn 1tỷ đồng để bê tông xi măng đoạn đường dài khoảng 650 m và hàng năm đều hỗ trợ cho Trường THCS Nghĩa Hà với kinh phí gần 200 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trao học bổng cho con em; Ông Huỳnh Văn Thường đại diện Hội đồng hương xã Tịnh An- tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 900 triệu đồng cho xã xây dựng các phòng học, đường giao thông;  bà Trần Thị Minh Tuyết ở xã Tịnh Thiện tự nguyện đóng góp tiền và công  trị giá trên 300 triệu đồng để mua  xi măng, cát, sạn xây dựng mới tường rào, cổng ngõ và san nền nhà văn hóa, sân vận động xã; Ông Huỳnh Nhựt ở xã Tịnh An, trong diện gia đông con và kinh tế còn khó khăn nhưng  cũng tự nguyện hiến hơn 20 m2 đất ở và phá dỡ hơn 50 m2  tường rào đá đen, trụ bê tông để mở rộng đường giao thông; Ông Nguyễn Miền ở xã Tịnh Kỳ đã thực hiện tốt việc giao 430 m2 đất triển khai dự án trên địa bàn và  phối hợp tham gia vận động nhân dân hiến 200 m2 đất mở rộng đầu tư đường bê tông  ngõ xóm và lắp đặt các tuyến điện chiếu sáng ngoài đề án… và rất nhiều cá nhân điển hình khác đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí, công lao động và tự nguyện hiến đấy phục vụ cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

kênh mương.jpg

Phát huy kết quả đó, để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thành phố Quảng Ngãi vẫn đang chỉ đạo các địa phương huy động, tận dụng tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện Chương trình, lồng ghép tốt các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội ở xã, gắn với việc thực hiện các tiêu chí hạ tầng trong Chương trình. Trong đó, tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền để vận động người dân nông thôn đóng góp công sức, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý để sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư Chương trình, tránh để mất vốn, kiên quyết không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Được biết, nhờ tích cực chỉ đạo công tác xử lý tình trạng nợ đọng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên đến nay thành phố đã xử lý trả nợ đọng được 16.585 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 9.759 triệu đồng, ngân sách thành phố 5.325 triệu đồng và ngân sách xã 1.466 triệu đồng, đạt 73,39%  so với tổng nợ nông thôn mới./.

                                                                        Văn Đạo

 

 

 

 ​

 

Tin đã đưa