Theo báo cáo rà soát của UBND thành phố Quảng Ngãi, hiện nay toàn thành phố có 05 tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị là Phòng Tư pháp, Phòng văn hóa và Thông tin, Đội quản lý trật tự đô thị, Phòng Kinh tế thành phố và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – thanh tra thành ủy với số lượng đầu sách 359 quyển.​ 

Ở xã, phường có 28 tủ sách của 20/23 đơn vị với  số lượng đầu sách 5.099 quyển. Các loại sách chủ yếu trong tủ sách pháp luật đều là các Bộ Luật, Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, các sách hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong các lĩnh vực: quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, văn hóa- xã hội, lao động – thương binh và xã hội, tư pháp hộ tịch, tài liệu phổ biến pháp luật, công báo, bản tin pháp luật của Trung ương, địa phương, băng, đĩa tuyên truyền về pháp luật v.v...Việc thành lập và duy trì các tủ sách pháp luật về cơ bản đem lại hiệu quả trong việc phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Tuy nhiên mô hình này ở các xã, phường chưa thu hút được sự quan tâm của cán bộ, nhân dân nhiều, do công nghệ thông tin ngày càng phát triển người dân muốn tìm hiểu thông tin thường tra cứu qua mạng internet; số lượng văn bản quy pháp phạm luật quá nhiều lại thường xuyên có sự thay đổi nên việc cập nhật, bổ sung kịp thời văn bản mới cho tủ sách pháp luật gặp nhiều khó khăn./.

                                                                    Văn Đạo​

 

Tin đã đưa