Chín tháng năm 2019, UBND thành phố Quảng Ngãi đã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án điều chỉnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố giai đoạn 2015 - 2020. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình khuyến nông; các xã tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, cải tạo đồng ruộng được 17,89 héc ta ở các xã Tịnh Thiện, Nghĩa Hà. ​

​       Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thành phố còn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch bệnh tả lợn Châu Phi; thực hiện tốt phương án phòng, chống hạn đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.  Duy trì diện tích nuôi trồng, khai thác thủy sản; đã thẩm định 90 tàu cá, với 868 thuyền viên đủ điều kiện hỗ trợ chính sách bảo hiểm theo quy định. Kịp thời tổ chức kiểm tra và chỉ đạo khắc phục tình hình sạt lở bờ biển ảnh hưởng đến nhà ở và các công trình công cộng tại Cửa Đại thuộc khu dân cư Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê.

      Thành phố đã tập trung ưu tiên các nguồn lực để thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn lại theo quy định, nhất là đối với 03 xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Hòa và xã Nghĩa Hà để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, hiện nay đang chỉ đạo các địa phương rà soát hoàn thiện các thủ tục để trình cấp thẩm quyền xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, Thành phố còn tiếp tục chỉ đạo xây dựng 03 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu năm 2019 và đăng ký 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2019 - 2020.

                                                                                     Văn Đạo

 ​

Tin đã đưa