Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3109366
Đang online: 4

Để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, UBND TP Quảng Ngãi vừa giao nhiệm vụ phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Kinh tế thành phố, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý các loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn; ​

chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biế thông tin, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các tác hại của loài ngoại lai xâm hạiđối với môi trường và đa dạng sinh học; không thực hiện các hành vi nuôi, trồng, phát tán, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trái với quy định của pháp luật, đồng thời khuyến khích người dân cùng tham gia các hoạt động ngăn ngừa, giám sát và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.AT

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích mở rộng quy mô, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ tôm thương phẩm trên địa bàn; UBND TP Quảng Ngãi vừa giao UBND các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Nghĩa An và xã Nghĩa Phú chủ trì, phối hợp khuyế khích các Hợp tác xã, các doanh nghiệp nuôi tôm mở rộng quy mô sản xuất, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; đồng thời thực hiện vai trò đại diện cho người nuôi ký các hợp đồng với doanh nghiệp để liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ tôm thương phẩm.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi