Trong thời gian qua, hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn TP Quảng Ngãi phát triển nhanh chóng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc khám bệnh, chữa bệnh góp phần tích cực trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên trong quá trình cung cấp dịch vụ y tế, có nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân còn vi phạm pháp luật, thực hiện chưa đúng với các quy định của nhà nước ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.​

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, nhằm phát huy những mặt tích cực, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại yếu kém, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; UBND TP Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Theo đó, giao phòng Y tế thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1177 ngày 21/02/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân năm 2017; tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược tư nhân thành phố để tổ chức triển khai thanh, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân theo kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường thanh, kiểm tra không để xảy ra tình trạng người không có chuyên môn hoạt động khám chữa bệnh, hành nghề không có giấy phép, hành nghề quá phạm vi chuyên môn, giấy chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã hết hạn, vừa khám bệnh vừa bán thuốc, quảng cáo quá khả năng chuyên môn, không lập sổ khám bệnh; có sổ nhưng không cập nhật ghi chép thông tin trong quá trình khám,chữa bệnh theo quy định, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, thu tiền cao hơn giá niêm yết; kinh doanh thuốc không đúng quy định của pháp luật; cơ sở kinh doanh thuốc không đủ điều kiện bảo quản, kinh doanh thuốc kém chất lượng, thuốc  giả, thuốc có thông báo thu hồi nhưng vẫn bán, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ; dược liệu và thuốc đông y giả, kém chất lượng, bán lẻ các loại thuốc thuộc danh mục thuốc phải kê đơn mà không có đơn của bác sĩ, không lưu đơn thuốc kháng sinh theo quy định. Tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Luật dược, Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản pháp luật liên quan.

Đối với UBND các xã, phường quản ý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn theo thẩm quyền; tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về lĩnh vực hành nghề y, dược; chỉ đạo trạm y tế xã, phường tăng cường công tác kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân; rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, nhất là các cá nhân, tổ chức hành nghề trái phép hoạt động trên địa bàn như: phòng chẩn trị y học dân tộc, cơ sở làm rang giả; cơ sở xoa bóp, trị liệu (massage, spa) và điều trị theo phương pháp y học cổ truyền; nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc, các thầy lang, người bán thuốc tự phát trong các chợ trên địa bàn xã, phường và các loại hình cung ứng các dịch vụ y tế khác ảnh hưởng đến sức khỏe con người.AT

Tin đã đưa