Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3280445
Đang online: 7
Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn TP Quảng Ngãi năm 2017, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; UBND TP Quảng Ngãi vừa giao các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn như sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47 ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1635 ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố; Luật PCCC, … đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân, … vận động mọi tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về PCCC; tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH.

Đẩy mạnh công táctuyên truyền, giáo dục kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp; tăng cường đưa tin, bài, phóng sự xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật về PCCC, kinh nghiêm, kỹ năng về PCCC, CNCH và biểu dương gương người tốt, việc tốt cũng như công khai phê phán các vi phạm về PCCC. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền về PCCC trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, nhất là trong các dịp lễ, tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy, nổ và Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – 04/10.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; tăng cường vai trò của các chủ thể trong việc thực hiện các quy chế phối hợp đảm bảo an toàn PCCC; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; chủ động quản lý công tác PCCC ngay từ khi lập dự án quy hoạch và thiết kế xây dựng các công trình, nhất là bảo đảm nguồn nước chữa cháy.

Riêng phòng Cảnh sát PCCC số 1 phối hợp theo dõi, tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên điạ bàn thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; tham mưu triển khai đạt chất ượng, hiệu quả các quy định về việc xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến và công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác PCCC và CNCH. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phúc tra công tác an toàn PCCC, kịp thời hướng dẫn cơ sở củng cố lực lượng, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và chủ động xây dựng, thực tập phương án chữa cháy của cơ sở; kiểm tra,tham mưu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở trong công tác PCCC đối với phạm vi, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; kiến nghị khắc phục, xử lý kịp thời những sơ sở, thiếu sót, vi phạm về PCCC, hạn chế nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ. Khảo sát, tham mưu xây dựng và tổ chức thực tập ít nhất 01 phương án chữa cháy và cứu nạn; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, có nhiều lực lượng tham gia trên địa bàn, trong đó có huy động lực lượng dân phòng tham gia nhằm nâng cao tính chủ động trong PCCC và kỹ năng, chiến thuật chữa cháy cho lực lượng dân phòng đã được thành lập. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, thiên tai, đột xuất, phúc tạp có thể xảy ra. Xây dựng và huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành theo phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.AT

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1832, 1833, 1834 ngày 05/10/2017 công nhận xã Tịnh Long, xã Tịnh Ấn Tây, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế tại thời điểm tháng 10 năm 2017. Trên cơ sở đó, Sở Y tế, UBND thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã tổ chức thực hiện việc tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đạt được sau khi công nhận xã duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi