Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3218232
Đang online: 5

Để thực hiện hoàn thành tốt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới TP Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020; UBND TP Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các phòng, ban theo chức năng quản lý nhà nước theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với 4 xã: Tịnh Long, Tịnh An, Nghĩa Phú, Tịnh Ấn Tây đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2017 thực hiện các tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới do phòng, ban phụ trách.​

Đối với UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để nhân dân biết và chung tay thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí của tỉnh về xã nông thôn mới.


AT

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND phường Chánh Lộ đã chỉ đạo 20 tổ dân phố tiến hành bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nhờ thực hiện tốt các bước chuẩn bị nên ngày bầu cử tại các tổ dân phố trên địa bàn phường đã diễn ra một cách nghiêm túc. Với tinh thần tập trung dân chủ đã, cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường hăng hái tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ hộ gia đình đi bầu đạt trên 95%. Việc tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền ở cơ sở, giúp UBND phường Chánh Lộ làm tốt công tác quản lý hành chính nhà nước, giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi