Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3134594
Đang online: 5

Để thực hiện hoàn thành tốt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới TP Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020; UBND TP Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các phòng, ban theo chức năng quản lý nhà nước theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với 4 xã: Tịnh Long, Tịnh An, Nghĩa Phú, Tịnh Ấn Tây đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2017 thực hiện các tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới do phòng, ban phụ trách.​

Đối với UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để nhân dân biết và chung tay thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí của tỉnh về xã nông thôn mới.


AT

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND TP Quảng Ngãi vừa giao các phòng, ban, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện hoặc tham mưu tăng cường phối hợp với UBMT và các đoàn thể cùng cấp trong việc tổ chức công tác phản biện xã hội, tọa đàm, đối thoại, vận động, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương đạt hiệu quả.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi