Tăng cường chỉ đạo thực hiện c​ác giải pháp kèm chế tự tử trên địa bàn thành phố đó là chỉ đạo của Thành ủy Quảng Ngãi.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tự tử và chết 5 người. Nguyên nhân của các vụ tự tử này là do bệnh tật lâu ngày không chữa khỏi, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mâu thuẫn trong gia đình không giải quyết được. Các vụ tự tử trên đã để lại nhiều hệ lụy đau òng cho gia đình, mà còn gây lo lắng cho cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, Thành ủy Quảng Ngãi chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ hiểu biết và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, phối hợp với chính quyền sở tại, hội đoàn thể và tổ dân phố, thôn, xóm kịp thời xử lý các mâu thuẫn trong gia đình nhân dân, giúp đỡ và hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

                                                                                                 Văn Đạo - Đài truyền thanh thành phố

 

Tin đã đưa