​      Phường Quảng Phú có 90 thanh niên được phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019.

​     Kết quả trong ngày khám tập trung vừa qua, phường Quảng Phú có 54 thanh niên lên trạm khám, trong đó có 22 thanh niên trúng tuyển, đạt gần 41% so với số thanh niên tham gia khám. Hầu hết số thanh niên trúng tuyển đều có trình độ học vấn khá cao với trên 80% trình độ từ cấp 3 trở lên. Đối với 36 thanh niên chưa tham gia khám thì đều đi làm ăn xa, vắng mặt địa phương. Để huy động số thanh niên này tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, đảm bảo công bằng trong tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Quảng Phú tiếp tục tuyên truyền, vận động và cho những hộ gia đình này viết cam kết gọi con em trở về địa phương tham gia khám vét ở các địa phương còn lại; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ trưởng các tổ dân phố quản lý chắc số thanh niên đã trúng tuyển.​

Thùy Trang

Tin đã đưa