Thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 4455 ngày 19/8/2019 của UBND thành phố  Quảng Ngãi chỉ đạo về việc sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố, đến thời điểm nay, UBND phường Trần Phú đã hoàn thành việc tổ chức lễ công bố sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn phường theo Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.​ 

TP.jpg


Theo đó, toàn phường Trần Phú sáp nhập 23 tổ dân phố thành 09 tổ dân phố và giữ nguyên tổ dân phố 17 đổi thành tên mới là tổ dân phố 7. Sau khi sáp nhập thì tổ dân phố 6 được sáp nhập từ tổ dân phố 21 và tổ dân phố 22 có diện tích tự nhiên rộng nhất với 52,78ha; tổ dân phố 5 được sáp nhập từ tổ dân phố 7, 8 và một phần tổ dân phố 20 có diện tích tự nhiên nhỏ nhất với 14,20ha; tổ dân phố 10 được sáp nhập từ các tổ dân phố 12, 13, 14 có số hộ nhiều nhất với 593 hộ và với 315 hộ, tổ dân phố số 8 được sáp nhập từ một phần tổ dân phố 16 và một phần tổ dân phố 19 có số hộ ít nhất.

                                                                                                                                Thùy Trang

 ​

Tin đã đưa