Xác định xây dựng gia đình văn hóa là nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngay từ đầu năm 2019, UBMTTQVN phường Trần Phú đã phát động phong trào và có 3.999 hộ đăng ký thực hiện.​ 

Bên cạnh phát động xây dựng gia đình văn hóa, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phường cũng đã triển khai đồng bộ nội dung xây dựng tổ dân phố văn hóa và được nhân dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng. Kết quả bình xét năm 2019, toàn phường Trần Phú có 3.853 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,91% so với số hộ đã đăng ký; trong đó có 667 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, giai đoạn 2017-2019 và 10/10 tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hóa. Trong 10 tổ dân phố, có 4 tổ dân phố, gồm: 1, 3, 5 và 10 có tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa cao nhất với trên 97% và thấp nhất là tổ dân phố 7 tỷ lệ này là 94,68%. 

                                                                                                 Thùy Trang

Tin đã đưa