Xác định công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa hết sức to lớn của địa phương.

Nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; UBND phường Trần Hưng Đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội quy, quy chế và các văn bản hướng dẫn bầu cử. Nhờ đó, công tác bầu cử trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo đã thành công tốt đẹp. Kết quả, toàn phường số cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ hơn 99%. Cả 5 tổ trưởng tổ dân phố được bầu trong nhiệm kỳ này đều tái cử và đều là đảng viên; với tỷ lệ trúng cử cao nhất là 98% và thấp nhất là 87%.

                                                                             Thùy Trang​

 

Tin đã đưa