Xác định việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa hết sức to lớn của địa phương, nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

UBND phường Quảng Phú đã triển khai kế hoạch và chỉ đạo Trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng các tổ dân phố phải bám chắc các nội dung trong kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022 theo đúng tiến độ. Hiện nay, Ban công tác mặt trận 10 tổ dân phố đang tích cực chuẩn bị công tác dự kiến danh sách người ứng cử và tổ chức hội nghị cử tri để tiến hành bước thảo luận tiêu chuẩn và chốt danh sách những người ứng cử. Dự kiến từ ngày 27-31/11/2019, Ban công tác mặt trận sẽ tổ chức Hội nghị để ấn định danh sách chính thức những người ứng cử và các tổ dân phố sẽ đồng loạt tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố vào Chủ nhật, ngày 15/12/2019 bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

                                                                                  Thùy Trang​

 

Tin đã đưa