Với mục đích tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo hợp lý về tiêu chuẩn, số lượng đội ngũ cán bộ tổ dân phố. UBND phường Nguyễn Nghiêm vừa tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập các tổ dân phố. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi dự và trao các quyết định.​

 Quá trình thực hiện, UBND phường Nguyễn Nghiêm đã tổ chức tuyên truyền và tiến hành rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện sáp nhập, kiện toàn tổ dân phố đảm bảo theo trình tự, quy định, hợp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện của từng tổ dân phố và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở theo thẩm quyền. Trên cơ sở 13 tổ dân phố, UBND phường Nguyễn Nghiêm sáp nhập thành 4 tổ dân phố, với tổng dân số toàn phường là 2.225 hộ.  Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi đã trao 4 Quyết định thành lập 4 tổ dân phố mới cho 4 tổ trưởng tổ dân phố phường Nguyễn Nghiêm và phát biểu  ghi nhận những cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc sáp nhập tổ dân phố. Đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện tốt sau khi sáp nhập, như:  nhân dân trong phường cần phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thi đua phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  phường đã đề ra.

                                                                                                                                                                         Văn Đạo

 ​

Tin đã đưa