Thời gian qua việc vận động đóng góp xây dựng các nguồn quỹ trên địa bàn phường Nghĩa Lộ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.​ 

Chính vì thế, trong năm 2019, phường Nghĩa Lộ đã vận động xây dựng các nguồn quỹ đều đạt và vượt kế hoạch năm, như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động trên 41 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch năm; quỹ khuyến học vận động trên 17,5 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch năm, quỹ “Vì người nghèo” gần 47 triệu đồng, đạt 109% kế hoạch; Qũy chăm sóc người cao tuổi trên 51,4 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch... Từ các nguồn quỹ này, phường Nghĩa Lộ đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 03 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; kịp thời động viên thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học; trợ giúp khó khăn đột xuất....

                                                                                                     Thùy Trang​

Tin đã đưa