​​Chú trọng thực hiện công tác tài nguyên và môi trường, trong giai đoạn 2011-2016 UBND phường Lê Hồng Phong đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành ​phố triển khai tốt việc thực hiện thí điểm Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. 

​Kết quả, trong 5 năm qua, UBND phường Lê Hồng Phong đã đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 8,02 ha, đạt 140,7% chỉ tiêu thành phố giao. Còn đối với công tác vệ sinh môi trường, hằng năm UBND phường đều xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp, qua đó đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về ý thức, trách nhiệm trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị, nhờ đó mà tính đến nay toàn phường Lê Hồng Phong đã có hơn 89% hộ gia đình đăng ký đổ rác với cty CP môi trường Đô thị Quảng Ngãi./.

 Mỹ Diễm – Đài Truyền thanh TP

Tin đã đưa