Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách địa phương. Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong đã tập trung lãnh đạo, điều hành các bộ phận chức năng tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

Kết quả, tính đến nay tổng thu NSNN trên địa bàn phường được 23 tỷ đồng, đạt 263% dự toán thành phố giao; Thu ngân sách phường được hư​ởng trên 7,1 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, trong đó Đội thuế phường ước thực hiện thu đạt gần 5,3 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm, thu thuế nhà đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt trên 427 triệu đồng, đạt 81% kế hoạch năm. Được biết, các khoản thu NSNN trên địa bàn phường Lê Hồng Phong đạt cao là nhờ thu tiền sử dụng đất và thu một số khoản phát sinh ngoài dự toán. Về Chi ngân sách, từ đầu năm đến nay phường Lê Hồng Phong ước chi ngân sách trên 7,2 tỷ đồng, đạt hơn 91% chỉ tiêu cả năm, trong đó chi thường xuyên ước thực hiện 6,8 tỷ đồng và chi xây dựng cơ bản 400 triệu đồng./.            

                                                Mỹ Diễm – Đài Truyền thanh TP

Tin đã đưa