UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 7866/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (phương án đợt 4 năm 2019), phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.​

Theo đó, tổng số hộ gia đình được bồi thường, hỗ trợ là 02 hộ gia đình, tổng diện tích thu hồi lập phương án bồi thường là 1.362,3m2; trong đó đất ở tại đô thị là 300m2m, đất trồng cây hàng năm khác là 1.062m2. Tổng số hộ được giao đất tái định cư là 04 lô/01 hộ.

          Tổng giá trị thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường thiệt hại về đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và các khoản hỗ trợ trực tiếp khoảng 1,2 tỷ đồng được thực hiện từ nguồn vốn của Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (chủ đầu tư Dự án)./.

                                                                     Tấn Quang​

 

Tin đã đưa