Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Tăng Bính vừa ký ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đường Mạc Đỉnh Chi (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Cư Trinh), phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.​

Theo đó, UBND tỉnh đã quy định cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất của từng loại đất tại phường Lê Hồng Phong như sau: đối với đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1 có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,86 lần; đối với đất ở đô thị thuộc vị trí 1, đường loại 4 có hệ số điều chỉnh là 1,1 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Mạc Đỉnh Chi (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Cư Trinh), phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi trong năm 2019 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt./.

                                                                            Tấn Quang​

Tin đã đưa