Ngày 15/11/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà, tại phường Nghĩa Chánh và các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi.​

Theo đó, UBND tỉnh đã quy định cụ thể hệ số điều chỉnh giá của từng loại đất tại các địa phương như sau: đối với đất nông nghiệp tại phường Nghĩa Chánh, cụ thể là đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1 có hệ số điều chỉnh giá đất 1,86 lần; đối với đất nông nghiệp tại 02 xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng (gồm có  đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1 và đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1) có hệ số điều chỉnh giá đất 1,35 lần; đối với đất nông nghiệp tại xã Nghĩa Hà, cụ thể là đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1 có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần.

Riêng đất ở tại phường Nghĩa Chánh, Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng thì đất ở tại vị trí 1, đường loại 3 có hệ số điều chỉnh là 1,1 lần; ​đất ở thuộc vị trí 2, khu vực 1 tại xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng, đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 2 tại xã Nghĩa Hà có hệ số điều chỉnh là 1,2 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Dự án nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà, tại phường Nghĩa Chánh và các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi trong năm 2019 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt./.

                                                                                  Tấn Quang

Tin đã đưa