Ngày 18/10/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6883/QĐ-UBND và Quyết định số 6884/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương trương đầu tư: Dự án Nhà văn hóa xã Tịnh Ấn Đông; Dự án cải tạo hệ thống thoát nước và xây mới đoạn tường rào phía Tây Trường tiểu học Tịnh Ấn Đông.​

Cả 02 Dự án được giao cho UBND xã Tịnh Ấn Đông làm chủ đầu tư, trong đó: Dự án Nhà văn hóa xã Tịnh Ấn Đông có tổng mức đầu tư là 4.000 triệu đồng (ngân sách thành phố là 3.600 triệu đồng, còn lại ngân sách xã và huy động khác 400 triệu đồng); Dự án cải tạo hệ thống thoát nước và xây mới đoạn tường rào phía Tây Trường tiểu học Tịnh Ấn Đông có tổng mức đầu tư 600 triệu đồng từ ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện 02 Dự án năm 2020. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

                                                                        Tấn Quang​

Tin đã đưa