Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ký, ban hành Quyết định số 6840/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thoát nước tình thế xử lý ngập úng đường Gia Long cũ, phường Lê Hồng Phong (Dự án).​

Mục tiêu đầu tư Dự án: Nhằm giải quyết tình trạng ngập úng nước mưa và nước thải sinh hoạt của người dân, tạo thuận lợi cho việc đi lại, cải thiện môi trường sống và góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị.

Chủ đầu tư Dự án là UBND phường Lê Hồng Phong, cụ thể về quy mô đầu tư: đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước bằng đường cống tròn BTLT D400, đặt giữa tim đường hiện trạng, tổng chiều dài tuyến mương: L=450m; dọc tuyến mương bố trí các hố ga có tiết diện (80x80)cm bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 20cm; đan hố ga bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm; tại vị trí 02 bên hố ga chính, bố trí các hố thu có tiết diện (50x50)cm bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 10cm; đan hố thu BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm.

Khái toán tổng mức đầu tư Dự án là 950 triệu đồng (được chuẩn xác trong quá trình lập và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Nguồn vốn thực hiện Dự án từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện Dự án trong năm 2019 - 2020./.

                                                                                     Tấn Quang​

 

Tin đã đưa