UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 về việc phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu du lịch sinh thái và Dịch vụ sinh thái Thiên ý (Dự án). ​

Chủ Dự án là Công ty TNHH MTV Đầu tư Dịch vụ Thiên ý; địa điểm thực hiện Dự án tại thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, với tổng diện tích 25,3 ha, bao gồm các hạng mục công trình xây dựng: Khu Resort tiêu chuẩn 5 sao là 7,96 ha và Khu du lịch nghĩ dưỡng cộng đồng, chăm sóc sức khỏe là 17,34 ha.

Theo đó, tại Quyết định, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu chủ Dự án phải thực hiện bảo vệ môi trường đối với Dự án, cụ thể như: Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, xây dựng Dự án; xây dựng và thu gom, xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành; xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật về nước sinh hoạt; bố trí hợp lý các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và mỹ quan đô thi trong quá trình thi công xây dựng Dự án….

                                                                                      Tấn Quang​

Tin đã đưa