UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định số 29 ngày 05/01/2018 về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom và nhà phố Shophouse Quảng Ngãi do Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP làm chủ dự án, với diện tích đất sử dụng khoảng 10.444 m2, gồm các hạng mục: đất Trung tâm thương mại, đất nhà phố thương mại (nhà phố Shophouse), đất cây xanh, đất giao thông nội bộ.

Theo đó, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định; tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, xây dựng dự án; tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, đảm bảo không để ngập úng cục bộ các khu vực xung quanh khi dự án đi vào hoạt động; xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong quá trình thi công xây dựng dự án; thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động dự án./.

Thu Vân

Tin đã đưa