UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định số 2524 ngày 27/12/2017 về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng do Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc làm chủ dự án, với diện tích đất sử dụng khoảng 6,2 ha, gồm các hạng mục: đất ở, đất công trình công cộng, đất trường học, đất thương mại dịch vụ, đất cây xanh công viên, mặt nước, thể dục thể thao, đất hạ tầng kỹ thuật khu ở và đất đầu mối kỹ thuật, đất giao thông.

Theo đó, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định; tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, xây dựng dự án; tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, đảm bảo không để ngập úng cục bộ các khu vực xung quanh khi dự án đi vào hoạt động; xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong quá trình thi công xây dựng dự án; thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động dự án.                              

 Ánh Tuyết - Đài truyền thanh TP.

Tin đã đưa