Cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các bậc học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn thành phố.​

Trong thời gian qua, UBND thành phố Quảng Ngãi cũng rất quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh tại các trường học nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, học tập của các em học sinh, đảm bảo cho các em học sinh có được môi trường học tập ngày càng tốt hơn.

Cụ thể, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 7694/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 về việc phân bổ dự toán kinh phí để Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố thực hiện xây dựng Nhà vệ sinh các trường: Tiểu học Trần Phú, Chánh Lộ; Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Trà; Trung học cơ sở Nghĩa An.

Theo đó, trường tiểu học Trần Phú, trường THCS Nghĩa An được phân bổ 500 triệu đồng;  trường tiểu học Chánh Lộ, trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà được phân bổ gần 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí để thực hiện từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố năm 2019./.

                                                              Tấn Quang​

Tin đã đưa