Thời gian qua, diện tích và mức độ gây hại của chuột trên lúa và các cây trồng đang có xu hướng gia tăng đã làm ảnh hưởng đến công tác trồng trọt trên địa bàn thành phố. ​

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, chăm sóc tốt cho cây trồng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 8174/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 về việc phân bổ dự toán cho Phòng Kinh tế thành phố thực hiện mua thuốc (bả) diệt chuột sinh học cấp phát cho nông dân tổ chức diệt chuột bảo vệ trồng trọt năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố đã phân bổ kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho thành phố Quảng Ngãi, đồng thời giao Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ để mua thuốc diệt chuột, phối hợp với UBND các xã, phường cấp phát cho nông dân tổ chức diệt chuột./.

                                                                           Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa