Nghiệp Đoàn nghề cá xã Nghĩa An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nghiệp Đoàn nghề cá xã Nghĩa An hiện có 140 chiếc tàu, có 629 đoàn viên, với công suất 62.860 CV. Mặc dù trong năm 2019, tình hình khai thác hải sản của địa phương gặp nhiều khó khăn, nhưng đoàn viên của Nghiệp Đoàn luôn đoàn kết giúp đỡ nhau để vừa khai thác hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.​ 

NGHIEP DOAN (1).jpg
Kết quả, trong năm 2019, đoàn viên Nghiệp Đoàn Nghề cá xã Nghĩa An đã cải hoán và nâng công suất tàu từ 61.135 CV lên 62.860CV, sản lượng khai thác ước đạt 16.000 tấn, đạt 103,2 % kế hoạch năm. Một số ngành nghề làm ăn có hiệu quả như nghề lưới chuồn, lưới vây ánh sáng mức đem lại thu nhập bình quân 01 lao động từ 60 đến 70 triệu đồng. Nhằm tạo điều kiện cho các tàu trong Nghiệp Đoàn kịp thời đi sản xuất, trong năm 2019, Nghiệp Đoàn nghề cá xã Nghĩa An đã trích từ quỹ hoạt động của nghiệp Đoàn cho 13 chủ tàu là đoàn viên của Nghiệp đoàn mượn vốn tu bổ nghề nghiệp với số tiền là 350 triệu đồng, hỗ trợ 10 triệu đồng cho 01 đoàn viên có tàu bị cháy.

Năm 2020, Nghiệp Đoàn Nghề cá xã Nghĩa An tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên phát huy truyền thống lao động cần cù, năng động, sáng tạo, liên kết chặt chẽ trong hoạt động đánh bắt xa bờ, thường xuyên bám biển làm chủ ngư trường khai thác có hiệu quả; đầu tư nâng cấp từng bước hiện đại hóa tàu cá theo chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đồng thời xây dựng mối liên kết, hỗ trợ bảo vệ cho nhau khi tham gia khai thác thủy sản trên biển. Tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống  vật chất, văn hóa, tinh thần cho đoàn viên...

                                                                                     

                                                                                                 Thùy Trang

 ​

Tin đã đưa