​     Trong năm 2018, Công an thành phố Quảng Ngãi đã hướng dẫn các xã, phường xây dựng mới 05 mô hình tự quản về an ninh trật tự.

​    Các mô hình bao gồm: Quản lý giáo dục thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật” ở phường Nghĩa Lộ, Chánh Lộ và xã Nghĩa Hà; mô hình “quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và mô hình “camera an ninh” tại xã Nghĩa An. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn nhân rộng mô hình “Gia đình hội viên CCB không có tệ nạn xã hội và phòng, chống tội phạm” tại xã Tịnh Ấn Tây; củng cố và duy trì hoạt động của 55 mô hình quần chúng tham gia giữ gìn ANTT. Xây dựng, duy trì hoạt động 11 mô hình và 01 điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”.  Hoạt động của các mô hình, điển hình đã góp phần vào việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.​

Thùy Trang

Tin đã đưa