Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  gắn với thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới và “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020”đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.​

    Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả tốt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã lồng ghép vào nội dung thi đua của công tác Mặt trận năm 2019 để chỉ đạo triển khai, đồng thời ban hành các Kế hoạch xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới ở các xã Tịnh Ấn Đông, Nghĩa Hà và Tịnh Hòa. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 với số tiền 1,5 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu Mặt trận tỉnh giao; cùng với nguồn Quỹ dư từ năm trước thành phố đã giải ngân  hơn 1,26 tỷ đồng  để hỗ trợ xây mới và sửa chữa  nhà; xét  hỗ con giống,  phương tiện sinh kế phát triển sản xuất cho hộ nghèo; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học có điều kiện tiếp tục đến trường, đối tượng hộ nghèo  khám chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo nhân ngày lễ, tết, nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” v.v… Thực hiện chính sách về an sinh xã hội, thành phố còn tiếp nhận quà của tỉnh, các doanh nghiệp hỗ trợ và phân bổ cho hộ nghèo xã, phường đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lắp và kịp thời.

Ảnh Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tịnh Ân Đông.jpg

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời Mặt trận, các tổ chức thành viên và cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố đều nâng cao trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng địa bàn dân cư theo tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, cuộc sống văn minh, đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến cuối năm 2018 thành phố đã có 8/12 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận thêm 3 xã về đích nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2019 Thành phố có 11/12 đạt chuẩn nông thôn mới.  Tỷ lệ gia đình văn hóa qua từng năm đạt vượt chỉ tiêu, trong đó có 6/9 phường được công nhận phường văn minh đô thị; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường” ở Nghĩa Chánh, Nghĩa Dõng, “Đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp” của Nghĩa Dõng,  “Hạn chế việc rải giấy vàng mã” ở xã Tịnh Khê, “thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” ở Nghĩa Dũng, “Xây dựng hầm biogar, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường”  ở phường Quảng Phú v.v...

Để đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tìan dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) ở 139/139 khu dân cư ở 23 xã, phường. Trong đó chọn khu dân cư thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ để lãnh đạo Trung ương về dự và chọn Khu dân cư thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện để lãnh đạo tỉnh về dự. Cũng trong dịp này, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố đã xét và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quyết định công nhận 133/139 khu dân cư tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng 14 khu dân cư tiêu biểu xuất sắc; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng 10 khu dân cư tiêu biểu xuất sắc và công nhận 42 khu dân cư đạt tiêu biểu xuất sắc 03 năm liên tục (2017-2019).

 

                                                   Văn Đạo​

 

Tin đã đưa