Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức rút kinh nghiệm và chủ động phối hợp với các  ban, ngành của thành phố xây dựng, triển khai các kế hoạch liên tịch về: ​

Tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an nhinh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; phòng, chống buôn bán người; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn ở 23 Khu dân cư của  xã, phường;  Hướng dẫn Mặt trận xã, phường phối hợp với hội, đoàn thể  cùng cấp tổ chức tuyên truyền ở những khu dân cư còn lại theo những nội dung đã ký kết liên tịch trong năm 2017. Thực hiện chương trình ký kết liên tịch với Tòa án nhân dân thành phố, năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn  kịp thời chỉ đạo Mặt trận xã, phường vận động nhân dân tham dự các phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương, qua đó  tuyên truyền và nâng cáo ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành phạm pháp luật; kịp thời tố giác, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

                                                Lệ Huyền ( Đài TT Thành phố)

Tin đã đưa