Thực hiện Kết luận số 883-KL/TU của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã cụ thể các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vào nội dung thi đua trong hệ thống Mặt trận, tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua giữa UBMTTQVN thành phố và UBMTTQVN xã, phường; đồng thời hướng dẫn UBMTTQVN xã, phường tổ chức ký kết giao ước thi đua đối với Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với chủ đề “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp ”.​ 

Đặc biệt, trong năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chỉ đạo và triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận xã, phường và thành phố, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường trực và công chức cơ quan; Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và xây dựng chương trình toàn khóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời  phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp tập huấn công tác Mặt trận cho 93 cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở và Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố. Cũng trong năm 2019, Mặt trận thành phố đã Hướng dẫn Quy trình kiện toàn Ban công tác Mặt trận ở 11 xã, phường có sáp nhập thôn, tổ dân phố và phối hợp tham gia  công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Đồng thời đã làm hồ sơ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 29 cá nhân; tổ chức khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Riêng trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019- 2024, tập thể UBMTTQVN thành phố và cá nhân Chủ tịch UBMTTQVN xã Tịnh Khê đã được UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua./.

                                                                Văn Đạo​

Tin đã đưa