Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6611 ngày 06/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng ban hành Công văn số 285 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát tính pháp lý của các dự án đầu tư xây dựng công trình có thu hồi khoáng sản.

Theo đó, đối với các mỏ cát thuộc khu vực sông Trà Khúc đoạn qua thành phố Quảng Ngãi, trong đó có mỏ cát thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực các mỏ cát được UBND tỉnh cấp phép khai thác đang còn hiệu lực để xác định cụ thể trữ lượng cát đã khai thác, trữ lượng thực tế của mỏ cát sau mùa mưa lũ năm 2017, làm cơ sở để tổ chức bàn giao khu vực mỏ cát, đảm bảo trữ lượng khai thác không vượt trữ lượng cát trúng đấu giá quyền khai thác hoặc được cấp phép. Các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương cần tham mưa cho cấp trên về biện pháp kiểm soát trữ lượng khai thác thực tế từ các mỏ. Xử lý nghiêm đối với các đơn vị khai thác vượt công suất, vượt trữ lượng, vượt độ sâu và khai thác ra ngoài ranh giới cấp phép nhằm răn đe đối với các trường hợp khác. 
 Văn Đạo -Đài truyền thanh thành phố

Tin đã đưa