Xác định công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới là hoạt động thường xuyên, liên tục. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đảm bảo thiết thực hiệu quả.​

Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, cán bộ, người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ nhận thức đến hành động, phát huy nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2017. Ngày 02/10/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy và phòng Kinh tế thành phố đã ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng và phát hành khoảng 5.000 tờ gấp tuyên truyền nông thôn mới đợt 2, năm 2017 để cấp phát cho 12 xã xây dựng nông thôn mới thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở (Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã và các thôn để cấp phát cho các hộ dân), tham gia tích cực của cộng đồng, từng bước hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể:

- Năm 2017, 100% xã đạt chuẩn về quy hoạch, 100 % xã có bưu điện và phủ sóng hoặc mạng để truy cập Internet.

- Năm 2018, 100% cán bộ xã đạt chuẩn. Hàng năm, có từ 45% - 50% đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 70% Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh, 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

- Năm 2019, 100% xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế;

- Năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông; 100% số xã đạt tiêu chí thủy lợi, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp; 100% nhà văn hóa xã, điểm sinh hoạt văn hóa thôn, khu thể thao xã, thôn đạt chuẩn; 100% xã đạt tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hộ nghèo; mỗi xã có 01 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; 80% trường học mầm non công lập, 95% trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn; có trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 95% hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh, 100% xã có nghĩa trang theo quy định.

Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Tích cực thi đua lao động sản xuất, đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, phát triển các ngành nghề có lợi thế để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn; xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Chỉnh trang hàng rào, đường làng, ngõ xóm, tích cực trồng cây xanh, làm hàng rào bằng cây xanh; Tích cực đóng góp đất đai, tài sản, nhân công lao động, để xây dựng các công trình công cộng phục vụ sản xuất và sinh hoạt cộng đồng. Quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng để phục vụ lâu dài cho sản xuất và đời sống của nhân dân; Tích cực xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn văn hóa, giữ gìn các giá trị truyền thống, mai táng người qua đời ở nghĩa trang theo đúng quy định. Hưởng ứng phong trào “xây dựng xã hội học tập”, học tập toàn diện; học để nâng cao kiến thức; không để con em bỏ học giữa chừng; tích cực học nghề để phục vụ sản xuất; Tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tiêm chủng vắc xin theo đúng quy định; phòng chống dịch bệnh; nâng cao sức khỏe cộng đồng; không để trẻ em suy dinh dưỡng. Hưởng ứng chương trình nước sạch; vệ sinh nơi ở. Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư không có tội phạm; cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua công tác tuyên truyền, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét, tạo sự đồng thuận của nhân dân, nhân dân từng bước nhận thức được mình là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, người dân đã tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công, đất để xây dựng các tuyến đường giao thông, kênh mương, ... Đồng thời các hộ dân đã nhiệt tình tham gia dọn vệ sinh xung quanh nhà ở, giữ vệ sinh các tuyến đường giao thông ngõ xóm góp phần làm đẹp thêm cảnh quan môi trường xung quanh. Phát huy kết quả đạt được, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố đề ra giải pháp trong thời gian đến cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, cụ thể thông qua các cuộc hội họp, tăng cường thời lượng phản ánh tin, bài viết về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của các tổ chức, cá nhân, những cách làm hay, mới sáng tạo, hiệu quả trên phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt nâng cao vai trò gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các thiết chế văn hóa hộ gia đình.  

ĐTN phòng Kinh tế thành phố

Tin đã đưa