CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

PHƯƠNG ÁN BT-GPMB CÁC DỰ ÁN TRONG quý IV/2017


Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại khu vực thôn Vĩnh Sơn, xã Tịnh Hòa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 2094 ngày 03/11/2017 về phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại khu vực thôn Vĩnh Sơn, xã Tịnh Hòa do Công ty TNHH Một thành viên 19/5 làm chủ dự án. Theo đó, diện tích khu vực dự án 5,53 ha, trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác 177.707m3, thời gian khai thác 03 năm; giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường: tháo dỡ bốt bảo vệ, san gạt các moong đã khai thác và trồng cây xanh, với tổng kinh phí cải tạo hơn 291 triệu đồng.

Chủ dự án có trách thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau: Báo cáo bằng văn bản trước khi tiến hành hoạt động khai thác; khi kết thúc khai thác, chủ dự án phải thực hiện ngay các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường theo như phương án được duyệt và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp các rủi ro, sự cố môi trường xảy do quá trình hoạt động khai thác của dự án; làm việc với chính quyền địa phương để thỏa thuận phương án duy tu, bảo dưỡng và tưới nước đoạn đường vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển phải thực hiện đầy đủ các giải pháp che chắn, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.

 

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường DA Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định số 2052 ngày 01/11/2017 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng do Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh Quảng Ngãi làm chủ dự án; với quy mô dự án 10,86 ha, trong đó, đường Chu Văn An 2,65 ha, khu dân cư 8,21 ha. Theo đó, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định; thực hiện đúng các nguyên tắc thiết kế kỹ thuật, bảo đảm tính hợp lý về kiến trúc không gian và xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch được duyệt; phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; trong quá trình thi công xây dựng dự án phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rung, môi trường không khí; tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước tránh để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ khi dự án đi vào sử dụng; bố trí các tuyến đường  vận chuyển nguyên vật liệu; thu gom, xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trìnhthi công dự án.

 


                                                                                                         ​AT tổng hợp