Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” được tổ chức thường kỳ hai năm một lần, do Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ ba liên tiếp kể từ lần đầu tổ chức phát động Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng”, lần thứ nhất vào năm 2015. ​

Cuộc thi này, nhằm tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo hỗ trợ cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ đưa ra các sáng kiến tham gia phát triển và đổi mới đất nước, hỗ trợ những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo phát triển kinh tế - xã hội, thông qua đó định hướng, giáo dục thanh niên tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc. Xây dựng kho dữ liệu về sáng kiến để các nhà lãnh đạo, quản lý tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết nối các sáng kiến khả thi với các doanh nghiệp, các tổ chức để hỗ trợ các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn phục vụ cộng đồng.

Để hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III năm 2019, ngày 21/10/2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 2048-CV/TU, theo đó đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố quan tâm chỉ đạo, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III gắn với việc tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật của Tỉnh, Thành phố, địa phương, đơn vị.

          * Một số thông tin về cuộc thi như sau:

          1. Cách thức tham dự: Các dự án tham gia cuộc thi được gửi Ban Tổ chức qua hệ thống website và/hoặc bản in gửi về BTC chương trình, cụ thể như sau:

          1.1. Gửi qua website: Hồ sơ được gửi qua website chương trình tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn các bước như sau:

          + Bước 1: Tải “Bản đăng ký tham gia”

          + Bước 2: Điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”

          + Bước 3: Gửi “Bản đăng ký tham gia” và các tài liệu khác: Video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp… (nếu có).

          1.2. Gửi bản in:

    + Bước 1: Tải và in “Bản đăng ký tham gia” trên website chương trình: www.sangkienvicongdong.vn

          + Bước 2: Điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”

          + Bước 3: Gửi “Bản đăng ký tham gia” và các tài liệu khác: Video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp… (nếu có) về địa chỉ Ban Thư ký - Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: “Tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng”.

          2. Thời gian đăng ký: Từ 7/2019 đến hết 23h59’ ngày 31/03/2020

          3. Các giai đoạn của cuộc thi

          - Giai đoạn 1: Gửi dự án tham gia (7/2019 đến 31/03/2020)

          Từ 7/2019 đến hết ngày 31/03/2020: Các thí sinh và các nhóm dự thi gửi dự án như Mục 3: “Hướng dẫn tham gia”. Sau khi gửi dự án tham gia, tên các dự án sẽ được cập nhật lên website và kết quả sau vòng một sẽ được thông báo đến các nhóm dự thi.

          - Giai đoạn 2: Xét chọn (4/2020 - 5/2020)

          + Thành lập Hội đồng chung tuyển để xét chọn tuyên dương, trao giải các dự án và lựa chọn 06 dự án để tôn vinh tại lễ tổng kết. Quá trình đánh giá xét duyệt chặt chẽ với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực xã hội. Thành viên hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, các nhà chuyên môn, đại diện các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ, Doanh nghiệp để đánh giá, xét duyệt.

          - Giai đoạn 3: Tổ chức hội thảo, Ngày hội sáng kiến và Lễ tuyên dương, trao giải (6/2020).

          + Các dự án xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về ý tưởng và chi tiết triển khai với Ban Giám khảo và trong buổi Hội Thảo. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí di chuyển đối với các nhóm dự thi ngoài khu vực Hà Nội.

          + Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

          4. Giải thưởng:

          - Giải Nhất: trị giá 50.000.000 đồng tiền mặt, bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của chương trình.

          - Giải Nhì: trị giá 35.000.000 đồng/giải tiền mặt, bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của chương trình.

          - Giải Ba: trị giá 25.000.000 đồng/giải tiền mặt, bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của chương trình.

          - Giải Khuyến khích: trị giá: 10.000.000 đồng/giải tiền mặt, bằng khen của Ban tổ chức và Kỷ niệm chương của chương trình.

          Ngoài ra, các dự án đoạt giải có thể được nhận các hiện vật khác (nếu có) và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của Ban tổ chức (nếu Ban tổ chức kêu gọi được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án)./.

                                                                              Trung Tiến

 

 ​

Tin đã đưa